ลิฟท์สำหรับคนพิการต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ลิฟท์ ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน ของใครหลายๆคนที่ช่วยในการขึ้นลงอาคาร ตึกสูงมากๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ ลิฟท์ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการเคลื่อนย้ายสิ่งของ และตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ต้องนั่งวีลแชร์ได้อีกด้วย

ตามพื้นที่สาธารณะ ก็สามารถมองเห็น สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ และผู้สูงอายุได้เหมือนกัน ไว้ว่าจะเป็นพื้นที่จอดรถในห้าง ทางลาดสำหรับขึ้นลงพื้นที่ต่างระดับทั้งบริเวณฟุตบาท อาคารต่างๆ ห้องน้ำที่ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับคนพิการ หรือป้ายต่างๆที่บ่งบอกถึงงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนใช้รถเข็นวีลแชร์ แต่วันนี้เราจะมาขอพูดเกี่ยวกับ ลิฟท์สำหรับคนพิการกัน ว่าควรมีอะไรภายในลิฟท์บ้าง

ลิฟท์สำหรับคนพิการต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

1.ราวจับ

ตามกฎแล้ว สถานที่สำหรับคนพิการควรมีการติดตั้งราวจับไว้ เนื่องจากเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งของผู้พิการ วัสดุที่นำมาใช้งานต้องแข็งแรง ไม่ลื่น เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 30 – 40 มิลลิเมตร ถือเป็นขนาดที่ได้มาตราฐาน ความสูงจะต้องติดตั้งระหว่าง 800-900 มิลลิเมตร เป็นต้น

2.ปุ่มกดและป้าย

ปุ่มกดและป้าย จะถูกติดตั้งในระดับที่ต่ำจากปกติ สะดวกต่อการใช้งาน และมองเห็นได้ง่าย สัญลักษณ์ที่สำคัญต้องครบ ป้ายเตือนต่างๆ มีความชัดเจน ที่สำคัญเน้นไปที่ความสะดวกในการใช้งาน ปุ่มกดไม่ควรมีสิ่งกีดขว้าง และต้องมีปุ่มที่สามารถกดให้ลิฟท์ปิดได้นานขึ้นได้

3.โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์

โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ เป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วที่ควรมีการติดตั้งไว้ เพียงแต่ลิฟท์สำหรับคนพิการจะมีการติดตั้งไว้ในต่ำแหน่งที่เหมาะสมเท่านั้นเพื่อให้ความสะดวกต่อผู้ใช่งาน

4.พื้นผิวของลิฟต์ที่ต้องเป็นแบบกันลื่น

พื้นผิวภายในควรเป็นแบบที่กันลื่น เนื่องจากตัวลิฟท์มีการเคลื่อนตัวอาจทำผู้นั่งวีลแชร์หรือคนพิการรู้สึกลำบากได้ สิ่งที่สำคัญภายในลิฟท์ไม่ควรที่จะมีวัตถุที่สะท้อนแสง

นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องมีภายในลิฟท์แล้ว เรื่องของขนากลิฟท์เองก็สำคัญอย่างมาก ลิฟท์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้พิการต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 * 1,400 มม.  และ ขนาดของประตูต้องไม่น้อยกว่า 900 มม. การออกแบบภายนอกต้องเด่นสะดุดตา ตัดกับพื้นผิวบริเวณโดบรอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา ต้องติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร และที่สำคัญสุด คือมีป้ายกำกัดอย่างชัดเจนว่าลิฟท์สามารถใช้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราได้ นั้นเอง