เจาะลึก การทำงานของลิฟท์บ้านระบบไฮดรอลิค

ลิฟท์บ้านระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Lift) เป็นลิฟท์ที่วางอยู่บนพื้นระนาบได้โดยไม่ต้องมีเสา สามารถวางอยู่ในหลุมที่เตรียมไว้ได้ เหมาะกับสถานที่ที่มีความสูงเพียงเล็กน้อย โดยใช้แรงดึงของเชือกลวดเหล็กด้วยการยกกระบอกไฮดรอลิก โดนลิฟท์ไฮดรอลิคสามารถนำไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ลิฟท์ขนสินค้า ลิฟท์ผู้ป่วย ลิฟท์อาคาร ลิฟท์ในบ้าน ลิฟท์โรงงาน ลิฟท์นอกอาคาร เป็นต้น โดยลิฟท์ไฮดรอลิค มีระบบและรูปแบบแตกต่างกันออกไป ตามการใช้งานและสถานที่ที่ใช้งานลิฟท์ เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานนั้น ๆ

การเลือกขนาดและจำนวนของลิฟท์ 

การเลือกขนาดของลิฟท์ จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความเพียงพอของการให้บริการในอาคารนั้นๆ ความคุ้มค่าในการเลือกใช้ลิฟต์ พื้นที่ว่างที่สอดคล้องกับการติดตั้ง ดังนั้นในอาคารขนาดใหญ่และมีการใช้งานที่หลากหลายการคำนวณด้วยมืออาจทำให้เกิดความยุ่งยาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณ

ประสิทธิภาพของลิฟท์ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Lift)

เนื่องจากลิฟท์บ้านระบบไฮดรอลิค เป็นลิฟท์ที่ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารของบ้าน มีขนาดเล็ก จำกัดพื้นที่สำหรับติดตั้งอย่างเหมาะสมกับพื้นที่จำกัด จะมีลักษณะเป็นห้องด้านหนึ่งติดกับตัวบ้านและอีกด้านหนึ่งสามารถเปิด-ปิดเพื่อเดินเข้า-ออกได้ มีความสะดวกสบาย เสียงรบกวนต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สำหนักงานใหญ่ โณงพยาบาล หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่  

หลักการทำงานของลิฟท์ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Lift)

การเคลื่อนที่ของลิฟท์ระบบไฮดรอลิค จะใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าขับเครื่องสูบน้ำมันเข้าระบบไฮดรอลิค เพื่อขับเคลื่อนลิฟต์ให้เคลื่อนขึ้น และลิฟต์เคลื่อนลงโดยแรงโน้มถ่วง เมื่อปล่อยน้ำมันไหลกลับสู่ถังเก็บน้ำมัน และลิฟท์แบบไฮดรอลิคจะใช้กำลังไฟฟ้าที่สูงกว่ามาก 

อีกทั้งการเคลื่อนที่ของลิฟท์ระบบไฮดรอลิค สามารถเคลื่อนที่ได้สม่ำเสมอและราบรื่น ไม่ติดขัด สามารถเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ เหมาะมากสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พืการ เนื่องจากสามารถกดใช้งานเองได้เลย โดยไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะสะดุด และลิฟท์ระบบไฮดรอลิคมีเสียงรบกวนต่ำ เนื่องจากปั้มน้ำมันและมอเตอร์ถูกออกแบบมาในโหลดใต้น้ำ สร้างความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานได้อย่างดี 

อุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญมาก ตรวจเช็คทุกครั้ง

  • วาล์วล้น ป้องกันความกดดันภายในลิฟท์ได้ เมื่อขึ้นลิฟท์เคลื่อนที่ให้สูงจนเร็วเกินไป
  • วาล์วฉุกเฉิน ป้องกันกรณีไฟฟ้าดับขณะใช้งานลิฟท์ โดยประตูทางออกจะถูกเปิดให้อัตโนมัติ
  • วาล์วท่อ เป็นท่อสำหรับระบบไฮดรอลิค เช็คน้ำมันราง
  • ระบบป้อองกันอุณหภูมิถังน้ำมัน ป้องกันกรณีถังน้ำมันลิฟท์มีค่าความร้อนสูง ระบบจะส่งสัญญาณเพื่อระงับการใช้ลิฟท์โดยทันที หากอุณหภูมิกลับมาเป็นค่าปกติ จะสามารถใช้งานได้ตามเดิม

สรุปหลักการทำงานของลิฟท์ระบบไฮดรอลิค 

การเลือกลิฟท์ ไม่ใช่แค่อยากมีก็มีได้เลย แต่ต้องมีการศึกษาและรู้วิธีการทำงานด้วย ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้หรือสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ เพื่อการติดตั้งลิฟท์ราบรื่น และใช้งานได้ในระยะยาว เพื่อคนในครอบครัวได้ใช้งานลิฟท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และปลอดภัยอย่างแน่นอน