เลือกลิฟต์บ้านที่ดี ต้องมีระบบสำรองไฟ เพราะว่า… 

ลิฟต์บ้าน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับน้ำหนักของคนและสิ่งของขึ้นลงระหว่างชั้นต่าง ๆ ในอาคารที่มีหลายชั้น โดยทั่วไปแล้วมักใช้ในบ้านหรืออาคารที่มีไม่มากหรือไม่ใหญ่มากนัก เพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ เช่น ผู้พิการ คนชราที่เดินค่อนข้างลำบาก เป็นต้น รวมถึงระบบสำรองไฟก็มีความสำคัญต่อการใช้งานลิฟท์และความปลอภัยของคนในบ้านเช่นกัน

การเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ 

  • ไฟฟ้าลัดวงจร
  • สภาพอากาศ เช่น ฝนตก ลมแรง
  • ต้นไม้ล้มทับ หรือ อุบัติเหตุภายนอกบ้านที่ส่งผลต่อเสาไฟฟ้า
  • ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว
  • อุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การขุดดินใกล้แหล่งเก็บสายไฟฟ้าใต้ดิน จนทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย
  • ไม่จ่ายค่าไฟฟ้าจนเกินกำหนด อาจมีการระงับการใช้ไฟฟ้า จนกว่าจะชำระครบ

การติดตั้งระบบสำรองไฟในลิฟท์บ้าน ดียังไง

1. ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ หากไม่มีระบบสำรองไฟในลิฟต์บ้าน ผู้ใช้จะต้องติดตั้งบันไดหรือใช้วิธีอื่นในการลงชั้นล่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได้ ระบบสำรองไฟจึงมีความสำคัญต่อผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพปลอดภัยที่สุด

2. การใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้หรือเหตุการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เมื่อลิฟต์บ้านสามารถทำงานได้อยู่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอพยพออกจากในอาคารได้โดยรวดเร็ว

3. การรักษาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายอาจมีความจำเป็นในการใช้ลิฟต์บ้านเพื่อเข้าถึงชั้นต่าง ๆ ของบ้าน การมีระบบสำรองไฟจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ลิฟต์ได้ตลอดเวลา

4. การรักษาอุปกรณ์และการบำรุงรักษา

ในกรณีที่ลิฟต์บ้าน ใช้ในการส่งผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่มีน้ำหนัก หากเกิดไฟฟ้าดับและไม่มีระบบสำรองไฟ อาจทำให้สินค้าหรือวัตถุดิบต่าง ๆ ถูกติดอยู่ในลิฟต์ ทำให้ไม่สามารถดึงออกมาได้ ระบบสำรองไฟสามารถให้บริการในกรณีนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ดังนั้น ลิฟต์บ้านจึงใช้ในการรับน้ำหนักของคนและสิ่งของระหว่างชั้นต่าง ๆ ในบ้านหรืออาคาร ในขณะที่ระบบสำรองไฟมีเป้าหมายในการรักษาการทำงานของลิฟท์บ้าน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในกรณีไฟดับหรือขาดไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานทุกคนในบ้าน ในกรณีฉุกเฉินนั่นเอง